Voor en achternaam kind
Geboortedatum
Naam Ouder(s):
Adres:
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Wordt uw kind dagelijks opgehaald?
Zo ja, door wie?
JOL-paspoort gehele week incl. speciale dag € 4,00
Als u een dag mee wilt helpen (minimaal 1) welke dag zou u dan kunnen?
Komt u helpen op de zaterdag 17 augustus vanaf 9,30 uur om het terrein weer op te ruimen?
Wilt u veiligheidszooltjes aanschaffen á € 7,50?
Wilt u pannenkoeken bakken op vrijdag 16 augustus?
Zo ja hoeveel?
Wilt u betalen met uw Alkmaar pas tegoed?
Bijzonderheden wat moet de leiding weten? bv allergieën, ziektes, gedragsproblemen. Graag duidelijke informatie verstrekken zodat wij er als leiding zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.
Door inschrijving gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Deze staat op onze info pagina.